Tuesday, 19 June 2012

اقای داریوش سجادی،ایا با چیزی به نام شرافت اشنایی داری؟

اقای داریوش سجادی در وبلاگ بی خواننده اش رسما قتل زنده یاد ندا اقا سلطان را بر گردن انگلیس و ارش حجازی می اندازد.البته حق شکایت قانونی اقای حجازی علیه این ادم کوچک به نظر من محفوظ است،اما تعجبم از اینست که ایا ادمی که در دنیای ازاد زندگی می کند و سد فیلتر و سانسور در برابرش ندا
ر
د چرا باید تا این حد بی خرد باشد.البته من فکر می کنم داریوش سجادی خود می داند که یاوه می گوید،اما وقتی لیسیدن کاسه را هنوز تنها راه نجات خود می داند با تمام توان می لیسد،شاید تکه استخوانی از سفره ولایت جلوی او انداخته شود و او را از لیست ضد انقلابیون رجانیوز دراورند.اقای سجادی البته ادم بی استعدادیست در پادویی و نتوانسته مثل ان دکتر کذایی امریکا نشین بلیط تهران را از اسفندیار مشایی بگیرد.داریوش جان تلاش کن،اندکی صبر سحر نزدیک است.باز هم ادامه بده،به زودی استخوان به سوی تو هم پرتاب می شود،از اصلاح طلبان که ابی برایت گرم نشد،شاید استخوان ولایی نصیبت شد

Thursday, 12 April 2012

‫یادش بخیر


‫یادش بخیر یه زمانی بود که اگرچه دموکراسی نداشتیم،اگرچه یه دیکتاتور داشتیم،اگرچه ساواک داشتیم و شکنجه و زندان،اگرچه فقر هم داشتیم،ولی لااقلش یه نیمچه اعتبار بین المللی داشتیم،اقلش سرمون اینقدرها توی دنیا پایین نبود.اقلش شیخکای عرب ارزوشون نیمچه نگاه ما بهشون بود.اونموقعها هنوز امارات به دنیا نیومده بود